Српски Srpski English

Ulogujte se

Ulogujte se

Pretraga
Pronađite nas na

Razvoj

Na ovoj strani možete da vidite različite informacije u vezi sa razvojem organizacija i njihovih kapaciteta.

Donosimo vam sledeći izbor:

Godišnji izveštaj o stanju filantropije u Srbiji za 2015. godinu

Publikacija "Davanje za opšte dobro u Srbiji 2015. godine" deo je šire inicijative promovisanja  i podsticanja filantropije u Srbiji i regionu koje sprovode Trag fondacija i fondacija Katalist.
Istraživanje i publikaciju kreirala je fondacija Katalist u saradnji sa Trag fondacijom.
Istraživanje preuzmite ovde.

Saradnja organa državne uprave i organizacija civilnog društva

Početno istraživanje za potrebe izrade prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2015–2019. godine.

Istraživanje možete pročitati ovde.

Matrica za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva – izveštaj za Srbiju 2014

Izveštaj o praćenju se objavljuje na godišnjoj osnovi.
Praćenje je zasnovano na Matrici za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Izveštaj sadrži nalaze i preporuke za definisane oblasti razvoja civilnog društva, u odnosu na postojeće međunarodne i regionalne pravne standarde i praksu koji određuju i uslovljavaju razvoj civilnog društva u Srbiji. Nalazi i preporuke odnose se na tri glavne oblasti relevantne za razvoj OCD: osnovne pravne garancije i slobode, okvir finansijske vitalnosti i održivosti OCD i odnos Vlade i OCD.

Indeks održivosti organizacija civilnog društva

Osamnaesto godišnje istraživanje Američke agencije za međunarodni razvoj USAID u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju pogledajte ovde.

Uspešno i odgovorno upravljanje

Šta je to dobro upravljanje?
Koji je odnos upravljanja i rukovođenja?

Saznajte ovde.

Powered by: www.wikiciv.org.rs

Standardi za prikupljanje sredstava

Tekstu dokumenta možete pristupiti na ovom linku.

Etički kodeks organizacija civilnog društva

Publikaciju možete pogledati na ovom linku.

Vodič za primenu Zakona o udruženjima

Publikaciju možete pogledati na ovom linku.

Vodič za primenu Zakona o volontiranju

Publikaciju možete pogledati na ovom linku.

Vodič za primenu Zakona o Zadužbinama i fondacijama

Publikaciju možete pogledati na ovom linku.

Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja

Publikaciju možete pogledati na ovom linku.