Српски Srpski English

Ulogujte se

Ulogujte se

Pretraga
Pronađite nas na

Detaljna pretragaZatvori

Na ovoj strani možete izvršiti detaljniju pretragu organizacija po jednom ili više kriterijuma

INFO
Ukupan broj stalno zaposlenih i projektno angažovanih ljudi u organizaciji.
INFO
Donatori koji sada podržavaju ili su u prošlosti podržali rad organizacije.
Organizacija ima:
INFO
Sistemi osiguranja kvaliteta omogućavaju organizacijama da prepoznaju i kvalitetno odgovore na potrebe svojih korisnika, pokrivajući oblasti poput dobrog upravljanja, usmerenosti prema korisnicima, volonterskog rada, upravljanja novcem, umrežavanja i zagovaranja, moritoringa i evaluacije i sl. Kroz proces samoprocene, ovakvi sistemi omogućavaju organizacijama unutrašnju procenu načina upravljanja i usluga koje pružaju, te im pomaže i u sprovođenju neophodnih unapređenja.