Српски Srpski English

Улогујте се

Улогујте се

Претрага
Pronađite nas na
,,OPRE ROMALEN"
,,Stand up Roma"
ОПР
Оцд које штите права и промовишу интересе Рома - Организације за јавно заступање
2016
opreromalen15@gmail.com
Оцени
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Уколико сте сарађивали или били корисник програма ове организације.

Адреса

Тимочка бр:24
Пирот

Удружење грађана „ОПРЕ  РОМАЛЕН” (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области унапређења положаја младих људи,области Инклузије Рома,здравствених,социјалних и културних потенцијала ромске заједнице, као и остваривање људских и мањинских права и других маргинилизованих група грађана.  

  Циљеви удружења

  Залагање за унапређење положаја младих људи рањивих група ,социјално   укључивање рома и ромкиња,давање доприноса за заштиту животне средине.

        Ради остваривања својих циљева удружење нарочито: 

 01.Организује и усмерава образовање рома на свим    узрастима:предшколском,основношколском,средњешколском и високошколском нивоу ;  

02.Бави се спортом,културом и традицијом рома 

03.Едукације и активности за запошљавање и самозапошљавање младих 

04.Бави се проблематиком младих рома и ромкиња и реализује едукативне и психолошке радионице на тему:расизам,дискриминације,предрасуда на тему(пола,родног идентитета,националне припадности и боји коже,сексуалне оријентације и друге)   

05.Организује самостално или у сарадњи са другим и међународним организацијама стручне скупове,конференције,семинаре,омладинске размене,омладинске кампове,предузетништво 

06.Писање пројеката Европске омладинске фондације Еразмус +

 07. Организовање емисија о ромима на тв-у и радију

 08. Легализација ромски  насеља 

 09. Екологија и заштита животне средине 

 10.Пружање помоћи тражиоцима Азила и избеглица а нарочито ромима и другим националним  и верским припадницима у Републици Србији

 11.Очување старих заната   

Тренутно Srh Srbija и удружење грађана ,,ОPRE ROMALEN" потписали су споразум о сарадњи са циљем јачања капацитета на локалном нивоу за побољшање положаја Ромске популације у Србији и повећањем броја вишеструко угроженог становништва који има приступ постојећим стандардизованим и специјализованим услугама кроз рад Drop in Centra.

 

Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Удружење
28195958
109394810
Млади
Особе са инвалидитетом
Роми
Конкретан рад на решавању проблема у локалној заједници
Национални ниво
-
Залагање за унапређење положаја младих људи рањивих група ,социјално укључивање рома и ромкиња,давање доприноса за заштиту животне средине.
11 - 20
Да
Чланарина
-
Да
-

Упознај

Уколико желите да се упознате са радом наше организације, молимо вас попуните овај формулар.

Коментари

Још увек нема коментара

Пошаљи коментар

За слање коментара морате бити пријављени

или